FIX - LUX I SHIJES

FILETO PULE


Përbërësit

– Gjoks Pule

Mënyra e përpunimit

–   I ngrirë

Mishi
Derr
Pulë
Shkon me
Verë të bardhë