FIX - LUX I SHIJES

Pjesëmarrje në Panaire

07/09/2016Kompania jonë “FIX PRO” sh.p.k. ka marrë pjesë në të gjitha panairet e agrobiznesit dhe në panairet e përvitshme që organizohen në sektorin e produkteve ushqimore në qytetin e Korçës dhe më gjerë.